Schutterij St. Petrus en Paulus Susteren

Geschiedenis

Oorsprong schutterswezen


Historie St. Petrus & Paulus

Schutterij St. Petrus & Paulus Susteren is opgericht in 1652. Het is in deze periode dat de schutterswereld zijn oorsprong heeft met duidelijke banden naar de overheid en naar de kerk.
Een beschermende taak voor volk en vaderland was destijds voor het schutterswezen weggelegd.
Vaak ook ondersteunend aan de schout, die als vertegenwoordiger van de lokale heersers over recht en orde waakte.
Ook de broederschap-gedachte werd gevormd in de samenleving van destijds, waarbij de schuttersbroeders samen deden bidden en elkaar steunden tot in de dood.

In deze broederschap werd ook het nuttige aan het aangename gekoppeld, waarbij allerlei spelletjes met een rituele dan wel leerzame inhoud werden gespeeld.
De broederschappen of schutterijen werden destijds gevormd door met name de boerenbevolking.
Voor hen was de opbrengst van het land dan ook de belangrijkste bron van inkomen en vormde hun bestaansrecht.
De vruchtbaarheid van de grond speelde dan ook een belangrijke rol. En deze werd traditioneel op een symbolische wijze voorgesteld als een vogel.
Daarin heeft het vogelschieten waarschijnlijk zijn oorsprong.
Door in het voorjaar op de vogel te schieten werd de vruchtbaarheid binnengehaald voor het nieuwe seizoen en via de schietwedstrijd werd bepaald wie op dat moment daarvoor het meest geschikt was.
Hij werd koning van de vereniging en kreeg bij zijn installatie de zilveren koningsvogel omgehangen ten teken dat de vruchtbaarheid in hem was overgegaan.
Dit jaarlijks vogelschieten vormde eeuwen lang de belangrijkste niet-kerkelijkse schuttersactiviteit.

Rond 1870 werd de zware buks geïntroduceerd waarbij het schieten langzaam het belangrijkste onderdeel werd van de schuttersfeesten die ook in die tijd begonnen te groeien naar een groter evenement.
Later werd bij deze schuttersfeesten ook de exercitie als spelonderdeel geintroduceerd en rond de eeuwwisseling zijn de schutterijen overgestapt tot het dragen van uniformen.
Hiermee zijn eigenlijk de belangrijkste stappen gezet naar de hedendaagse schuttersfeesten.