Schutterij St. Petrus en Paulus Susteren

Orde van de rode leeuw

  Langs deze weg willen wij Jo van der Biesen, van harte feliciteren met de opname, als schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg.