Schutterij St. Petrus en Paulus Susteren

We mogen beginnen !!!

Afgelopen week hebben we de bouwvergunning, voor ons nieuw clublokaal, ontvangen. Zoals het er nu uitziet, kunnen we in april, met het afbreken van ons oude Sjöpke, beginnen. Ook hier geldt, vele handen maken ligt werk en hopen we, dat we aan het eind van dit jaar ons nieuwe clublokaal in gebruik kunnen nemen.